Centrum Wspierania Innowacji PATLIB
- Informacja Patentowa

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN


MAPA

KONTAKT 

     ZADANIA    

 


Głównym naszym zadaniem
jest upowszechnianie
i dostarczanie

informacji patentowej

dla potrzeb
regionu Pomorza,
w środowisku akademickim
 oraz
przemysłu
           i gospodarki.                  

 ZASOBY    


 

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 258/XXIII/2015 

                                                           z 18 marca 2015 r.
 

INFORMUJEMY                      o obowiązującym nowym Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
                                                   własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej. 
     

Bazy dostępne on-line

 Wynalazki i wzory użytkowe:

Bazy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Bazy danych UPRP

system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji

pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

 

Bazy międzynarodowe

Espacenet

baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) oraz innych krajów

PATENTSCOPE

baza WIPO – zasobna w zgłoszenia międzynarodowe (od 1978 r.)

DepatisNET

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTO

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

European Patent Register

rejestr zgłoszeń patentowych  i patentów EP

European Publication Server

baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP gromadzonych od 1978 r.

                     

 Wzory przemysłowe:

RCD - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Express

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                     

 Znaki towarowe:

CTM - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARIN

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

                           

 

ZAPRASZAMY

DO

ODWIEDZIN


Centrum Wspierania Innowacji PATLIB
-

Informacji Patentowej
w Gdańsku

 

 

                                                       MAPA                                  nasze dane KONTAKTOWE