Informacja patentowa
 
Politechnika Gdańska
                Gmach B [10]

Czym jest Informacja Patentowa, jak można ją wykorzystać? Zapisz się na szkolenie!


 Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja patentowa                     
 Politechnika Gdańska                                                                                                 

   Gmach B [10] - poziom 600                            
   pok. 606, 608                                              
                  tel/fax: +48 (58) 347 10 66     
                                                                                                   tel: +48 (58) 348 66 33     
                                                                                            e-mail: 
patent@pg.gda.pl       
   ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN         MAPA         
                                                                                                    Gmach B [10] od ul. Traugutta     

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 183/2014/XXIII z 26 marca 2014 r.  
  INFORMUJEMY  o  obowiązującym   Regulaminie
           zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej  

                                                           na Politechnice Gdańskiej.  

        
                               Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.        
         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                 
 Cyber-oko  wynalazek 2013 zespołu prof. Czyżewskiego /ETI/PG/.   
Od 04.05.2015 do 03.12.2015   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów
w ramach
 Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”                                                
 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe                                
 realizowane przez przedsiębiorstwa”
, Programu Inteligentny Rozwój.                     
 
         POLECAMY       
MATERIAŁY DOSTĘPNE
w Centrum Wspierania Innowacji
 
Informacji patentowej

PISMO URZĘDU PATENTOWEGO

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  - KWARTALNIK
2'15  2'15
1'15  2'15      

NUMER SPECJALNY
5'13 5'13

• • ▬ • ▬  ▬ • ▬  ▬  ▬ • • ▬

pre-akceleracja ! APLIKUJ !
         DO 13 LISTOPADA

10    10 technologii

technologii,                                  
które mogą zmienić

 
nasze życie 
 

   KONKURSY  

   OFERTĘ  

  AKTULNOŚCI    

  Interaktywną Mapę Klastrów   

 

PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ WYNALAZCZĄ

"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
  Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 
Cel działania: wsparcie MŚP na ochronę praw własności przemysłowej
rozpoczęcie naboru wniosków: 22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu - strony 6 i 7 prezentacji.


Trwa rekrutacja do 2. edycji "3-Day Bioentrepreneurship Crash Course" 


Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP przy Międzynarodowym Instytucie
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 

Szanowni Państwo!
Zwyciezcy TARGÓW
.     
W TYCH DNIACH ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ
do odwiedzin stoiska targowego Centrum Wspierania Innowacji PATLIB, Zespołu Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej i do konsultacji.         

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2015 rok. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

BON NA INNOWACJE nabór wniosków
                                  od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015

                                             Harmonogram konkursów
 Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków. 
 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 Rząd planuje przeznaczyć 25 mln euro na wsparcie młodych programistów.        
 Pieniądze dostaną informatycy,
którzy stworzą innowacyjne rozwiązania problemów, jakie są w kraju. 
 --> Działanie E-pionier programu Polska Cyfrowa. 
 Start - Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowano w III kwartale br.    


  KONKURSY UP RP 2015 ROZSTRZYGNIĘTE


      
             

  HASŁO MIESIĄCA:  Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej  

 Informacja Patentowa

NOWY
Kwartalnik UP RP      3'153'15  

2'152'15 1'151'15

2'142'14 3'143'14 4'144'14

                                     

 

 

 

Zdjęcia
 z prezentacji certyfikatów
 dla laureatów
                    Red Dot  Award 2014


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej   

Zadania Centrum Wspierania Innowacji:

 •    współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

 •    należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza,
w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.             

 BAZY dostępne on-line 

Dostęp on-line do ok. 80 mln dokumentów patentowych z całego świata (w tym skróty w jęz. angielskim opisów japońskich).

                                        Wynalazki i wzory użytkowe:

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenetbaza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI)
oraz innych krajów

PATENTSCOPEbaza WIPO – zasobna w zgłoszenia
międzynarodowe
(od 1978 r.)

DepatisNETbaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTObaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

European Patent Registerrejestr zgłoszeń patentowych
i patentów EP

European Publication Serverbaza pełnych tekstów zgłoszeń
i opisów patentowych EP gromadzonych od 1978 r.

                            Wzory przemysłowe:

RCD - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Expressbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                       Znaki towarowe:

CTM - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARINbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

Regulamin zarządzania
i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej do pobrania:

Regulamin zarządzania
 i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
 nr 183/2014/XXIII z 26 marca 2014 r.
  

             INFORMUJEMY o obowiązującym

 nowym Regulaminie zarządzania
 i komercjalizacji własności intelektualnej
 na Politechnice Gdańskiej.

       
              Zachęcamy do zapoznania się
z Regulaminem.
    

 

 • mgr inż. Magdalena Leśnik - rzecznik patentowy
  Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66 magdalena.lesnik@pg.gda.pl
 • dr Justyna Pawłowska - specjalista ds. własności intelektualnej - aplikant rzecznikowski
  Gmach B, pok. 608
  (58) 348 66 33 justyna.pawlowska@pg.gda.pl
 • mgr Karolina Szambelan - samodzielny referent ds. informacji patentowej
  Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66, 348 66 31 karolina.szambelan@pg.gda.pl
 • współpraca - mgr inż. Damian Kuźniewski, dyr. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG​

MAPA

                          ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                

 zaproponuj kandydaturę do konkursu                                                                        
                                                                                      
     ✎ ✎ ✎           ✒✒   ✐ 

Z  
A
K
O
Ń
C
Z
O
N
E

 


      Patent
 w wersji
 cyfrowej 
 seminarium 
                        

 
 
Inteligentny wózek inwalidzki    ZWYCIĘZCA 2014 projekt, 
który ma pomagać  

   

 
 

 

    
             

                 
       
  Program Patent PLUS  
GŁOSOWANIE European Inventor Award   2014    
                      
 "Popular Prize" oto WYGRANI