Czym jest 
Informacja Patentowa?

Jak można ją wykorzystać?

 

Zapisz się na szkolenie
dzwoniąc na numer
 
+48 (58) 347 10 66 
 
+48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą
Informacji Patentowej,

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania:

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
- plan campusu
 
Politechnika Gdańska- mapka
- znajdź nas w Trójmieście
 
Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.gda.pl 
            linKaro@pg.gda.pl
Rzecznik patentowy:
juspawlo@pg.gda.pl

Uchwałą Senatu

Politechniki Gdańskiej

nr 38/2017/XXIV

z 18 stycznia 2017 r.


informujemy

o obowiązującym


Regulaminie

zarządzania

i komercjalizacji

własności intelektualnej

na Politechnice

Gdańskiej.
pdf

Zadania Centrum Wspierania Innowacji, zajmującej się Informacją Patentową 
  •  współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

  •  należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.

UWAGA!  Urząd Patentowy RP ostrzega:  

  P O L E C A M Y      AKTULNOŚCI  

Seminarium regionalne Urzędu Patentowego RP 
„Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej”
w najbliższym czasie odbędzie się w Gdańsku.W imieniu Urzędu Patentowego RP zapraszamy gorąco do uczestnictwa

29 marca 2017 


w godzinach od 10:00 do 13:00

w Centrum Edukacyjnym 
NOVA, przy ulicy Piwnej 1 w Gdańsku. 


 Udział w seminarium jest bezpłatny.

 Liczba miejsc jest ograniczona,

 o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

 Serdecznie zapraszamy!

 


 Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować

 na adres e-mail: kcichocka@uprp.pl

 lub tel. 22 579 05 25.
 Rejestracja:

 KLIK 

 


 
Okładka artykułu
  • EUREKA innovation across borders
Logo inicjatywy Eureka

- nabór wniosków - do 10 kwietnia 2017 
Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł (dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł). 


Projekty w Konkursie Eureka powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
*realizacja we współpracy międzynarodowej -
w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
*ukierunkowanie rynkowe;
*cywilny cel projektu;
*przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: 
NCBiR.http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html

  • Urząd Patentowy, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu   
    dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”.
    W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia. 

 

Do konkursu można zgłaszać projekty
w następujących kategoriach:

* wynalazki lub inne rozwiązania techniczne,


* gry planszowe lub komputerowe.
Spośród autorów tych prac konkursowych
zostaną wybrani laureaci – 
Szkolni Ambasadorzy Wynalazczości 2017.
 Na zwycięzców czekają dyplomy
oraz nagrody rzeczowe i finansowe.


  Więcej informacji pod:
  link do konkursu
 

 

Prace należy przesłać do
17 kwietnia 2017 r. 

 

  • Dofinansowanie projektów - 180 mnl zł w konkursie dla branży chemicznej -  Innochem powraca 

10 stycznia 2017 r.
został ogłoszony
konkurs 
na dofinansowanie
projektów
 w ramach
Programu sektorowego
„INNOCHEM” 

http://zrp.pg.edu.pl/programy-i-inicjatywy-wspierajace
-poprzez-wiedze-i-dofinansowanie
 

Nabór:

od 1.03 do 28.04.17

  • Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej

Konkurs planowany 16 maja - grudzień 2017. Data ogłoszenia konkursu: 11.04.2017r. 

 

 Wsparcie dla mikro, małych, średnich przedsiebiorców w części kosztów uzyskania i realizacji ochrony praw własności przemysłowej... 

  P O L E C A M Y     Z ŻYCIA URZĘDÓW 

                                                                                                                                                                                                                                                      
uwaga Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)
Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.   
 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
.

Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.
  
Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami! pdf
Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.
http://www.uprp.pl/ostrzezenie-przed-wprowadzajacymi-w-blad-wezwaniami-do-zaplaty-lub-fakturami/Lead14,57,1375,7,index,pl,text/

           I>  KWARTALNIK UPRP                1_J_logo_UPRP_pl

Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu

Red Dot Award: Product Design 2017
Faza rejestracji Red Dot Award: Product Design 2017 upływa 8 lutego.


Red Dot Award: Projekt koncepcyjny 2017
Faza rejestracji : "Standart" upływa 22 marca.

                                                                      - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego
 Rzeczypospolitej  Polskiej   

P O L E C A M Y    informacje przydante w ochronie własności przemysłowej

Statuetka Teraz Polska
"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.25 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"
Okładka artykułu
stopka kontaktowa

Rzecznik patentowy
 


mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

 urlop wychowawczy                                                      

Rzecznik patentowy
 


dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 606
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

                                                                                           

Samodzielny referent
ds. informacji patentowej


mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 605  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl