Informacja Patentowa
Politechnika Gdańska Gmach B [10]

Czym jest Informacja Patentowa, jak można ją wykorzystać? Zapisz się na szkolenie!


 Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa - Politechnika Gdańska                                                                                               
   Gmach B [10] - poziom 600                          
   pok. 606, 608                                              
                          tel/fax: +48 (58) 347 10 66      
                                                                                                        tel: +48 (58) 348 66 33      
                                                                                                e-mail: 
patent@pg.gda.pl      
                                 MAPA
 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                                               Gmach B [10] od ul. Traugutta     

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 183/2014/XXIII

z 26 marca 2014 r.
  
  INFORMUJEMY  o  obowiązującym   Regulaminie
           zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej  

                                                           na Politechnice Gdańskiej.  

        
                               Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.        
         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                 
 Cyber-oko  wynalazek 2013 zespołu prof. Czyżewskiego /ETI/PG/.
 
         POLECAMY       
MATERIAŁY DOSTĘPNE
w Centrum Wspierania Innowacji
 
Informacji Patentowej

PISMO URZĘDU PATENTOWEGO

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  - KWARTALNIK
2'15  2'15
1'15  2'15      

NUMER SPECJALNY
5'13 5'13UWAGA Konkurs STUDENT WYNALAZCA przedłużony do 31.01.16! 

10    10 technologii

technologii,                                  
które mogą zmienić

 
nasze życie 
 

   KONKURSY  

   OFERTĘ  

  AKTULNOŚCI    

  Interaktywną Mapę Klastrów   

 

PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ WYNALAZCZĄ

"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
  Poddziałanie 2.3.4 Ochrona
                                                                                   własności przemysłowej
 
Cel działania: wsparcie MŚP na ochronę praw własności przemysłowej
rozpoczęcie naboru wniosków: 22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu - strony 6 i 7 prezentacji.
Nagrody DesignEuropa

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) - największa agencja ds. ochrony własności intelektualnej w UE - ogłasza pierwszą edycję nagród DesignEuropa.

O nagrody mogą ubiegać się firmy i osoby fizyczne posiadające ważny zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW).
ZWW to jednolite prawo własności intelektualnej zarządzane przez UHRW 
i ważne w całej UE-28. Więcej informacji na stronie Urzędu Patentowego RP: Strona główna​ > Aktualności > ​Konkursy​ 

Szanowni Państwo!
Zwyciezcy TARGÓW
.     
W TYCH DNIACH ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ
do odwiedzin stoiska targowego Centrum Wspierania Innowacji PATLIB, Zespołu Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej i do konsultacji.         

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2015 rok. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

BON NA INNOWACJE nabór wniosków
                                  od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015

                                             Harmonogram konkursów
 Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków. 
 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 Rząd planuje przeznaczyć 25 mln euro na wsparcie młodych programistów.        
 Pieniądze dostaną informatycy,
którzy stworzą innowacyjne rozwiązania problemów, jakie są w kraju. 
 --> Działanie E-pionier programu Polska Cyfrowa. 
 Start - Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowano w III kwartale br.    


  KONKURSY UP RP 2015 ROZSTRZYGNIĘTE


      
             

  HASŁO MIESIĄCA:  Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej  

 Informacja Patentowa

NOWY
Kwartalnik UP RP      3'153'15  

2'152'15 1'151'15

2'142'14 3'143'14 4'144'14

                                     

 

 

 

Zdjęcia
 z prezentacji certyfikatów
 dla laureatów
                    Red Dot  Award 2014


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej   

Zadania Centrum Wspierania Innowacji

  •    współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

  •    należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza,
w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.             

 BAZY dostępne on-line 

Dostęp on-line do ok. 90 mln dokumentów patentowych z całego świata.

                            WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej:
wynalazków, wzorów użytkowych,
znaków towarowych,
wzorów przemysłowych i zdobniczych
oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich
obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenetbaza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI)
oraz innych krajów

PATENTSCOPEbaza WIPO – zasobna 
w zgłoszenia
międzynarodowe
(od 1978 r.)

DepatisNETbaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTObaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

European Patent Registerrejestr zgłoszeń patentowych
i patentów EP

European Publication Serverbaza pełnych tekstów zgłoszeń
i opisów patentowych EP
gromadzonych
od 1978 r.

                            WZORY PRZEMYSŁOWE

RCD - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Expressbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                         ZNAKI TOWAROWE

CTM - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARINbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

REGULAMIN zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej do pobrania.

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
 nr 183/2014/XXIII z 26 marca 2014 r.
  

             INFORMUJEMY o obowiązującym

 Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
 własności intelektualnej
 na Politechnice Gdańskiej.

       
              Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.    

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

Specjalista ds. własności intelektualnej, aplikant rzecznikowski

dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 608
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

Samodzielny referent ds. informacji patentowej

mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl

         ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 

na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

   -  INFORMACJA PATENTOWA

MAPA