Centrum Wspierania Innowacji PATLIB26 kwietnia 2015 - Światowym Dniem Własności Intelektualnej - 

patronat: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO 

                                                                                      ✎ ✎ ✎           ✒✒   ✐          


POLECAMY
    PISMO UP RP                      10 t 10 t
 NUMER SPECJALNY             10 
     Numer 5/2013                        technologii
 
Interaktywną Mapę Klastrów         KONKURSY       OFERTĘ       AKTUALNOŚCI 

                           Konkurs 1/1.1.2/2015 - uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków   
                                            od 7 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r                                                                               

  pLANOWANY 
data naboru wniosków od 04.05.2015 do 31.12.2015 
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.
 - Informacja patentowa -
nowe MATERIAŁY DOSTĘPNE JUŻ
↓↓

wybrana broszura
BIO-PATENTY
I PRZYSZŁOŚĆ BIOTECHNOLOGII

w Centrum Wspierania Innowacji PATLIB

   

Dziękujemy za uczestnictwo! 

   

   Patent w wersji cyfrowej -  seminarium!  

 Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 jako Instytucja Pośrednicząca

 dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
 w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Składanie wniosków: 27 lutego 2015 r. - 4 maja 2015 r.       
             

L
A
U
R
E
A
T
K
A

V

E
 D.

 
LAUREATKA:
 Pani Joanna Ortyl i jej projekt dotyczący produkcjii sprzedaży związków chemicznych, pełniących rolę fotoinicjatorów

 

      Rząd planuje przeznaczyć 25 mln euro na wsparcie 
 młodych programistów. 

   Pieniądze dostaną informatycy, którzy stworzą innowacyjne rozwiązania problemów,   
   jakie są w kraju. --> Działanie E-pionier programu Polska Cyfrowa.                              

 Start - kwiecień 2015.                                                                                             
PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ
 WYNALAZCZĄ
Niedziela 19:20
 TVP1 polecamy - 
"Wiadomości Naukowe"
 

MAPA  
Centrum Wspierania Innowacji PATLIB 
Politechnika Gdańska

  Gmach B - poziom 600
  pok. 606, 608   

           
                                                   tel/fax: +48 (58) 347 10 66
                                                                   +48 (58) 348 66 33            
                                                      e-mail: 
patent@pg.gda.pl 

                                                ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
    Urząd  Patentowy RP        ogłasza kolejne  edycje  konkursów                   
       na rok 2015 
Inteligentny wózek inwalidzki     ZWYCIĘZCA 2014
projekt, który 
ma pomagać 
 Cyber-oko 
 wynalazek 2013 
zespółu prof. Czyżewskiego /ETI/PG/.          
 Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej 
   nr 183/2014/XXIII z 26 marca 2014 r.  
  

 INFORMUJEMY o obowiązującym Regulaminie 

  zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej 


 na Politechnice Gdańskiej. 
         "W pracowni"             
             - I miejsce na film   
              w konkursie              UPRP 2014 

"W pracowni", autorów:  
               Piotr Pestka i MaciejPestka.
                        FILM laureat I nagrody 
                                 II edycji konkursu 
                    Urzędu Patentowego RP 
                   na krótki film promujący 
 ochronę własności intelektualnej.   

Patent na..

sukces
konkurs UP RP
I miejsce 2013

                                 

  ZAPRASZAMY    nkrótki film - relację 

   z 10. Targów
  Techniki Pr
zemysłowej,
   Nauki i Innowacji

  TECHNICON- INNOWACJE 2014                        krótki film       do     POBRANIA         

 Informacja Patentowa


 Kwartalnik UP RP 

 1'141'14
 2'142'14
 3'143'14
 4'143'14

 
                                     

Zdjęcia
 z prezentacji certyfikatów
 dla laureatów
                    Red Dot  Award 2014

Wystawa Design PL  w serwisie internetowym
  Urzędu Patentowego  Rzeczypospolitej Polskiej   
 
 

BIERZ UDZIAŁ 

   

  

 
 

 

  promuj się  
   
 

 

Zadania Centrum Wspierania Innowacji:
 •    współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)
 •    należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.             

 

      BAZY dostępne on-line      

Dostęp on-line do ok. 80 mln dokumentów patentowych z całego świata (w tym skróty w jęz. angielskim opisów japońskich).

                                        Wynalazki i wzory użytkowe:

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenet

baza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI)
oraz innych krajów

PATENTSCOPE

baza WIPO – zasobna
w zgłoszenia
międzynarodowe
(od 1978 r.)

DepatisNET

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTO

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

European Patent Register

rejestr zgłoszeń patentowych
  i patentów EP

European Publication Server

baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP gromadzonych od 1978 r.

                            Wzory przemysłowe:

RCD - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Express

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                       Znaki towarowe:

CTM - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARIN

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

 

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
 nr 183/2014/XXIII z 26 marca 2014 r.
  

             INFORMUJEMY o obowiązującym

 nowym Regulaminie zarządzania
 i komercjalizacji własności intelektualnej
 na Politechnice Gdańskiej.

       
              Zachęcamy do zapoznania się
z Regulaminem.
    

 

 • mgr inż. Magdalena Leśnik - rzecznik patentowy Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66 magdalena.lesnik@pg.gda.pl
 • dr Justyna Pawłowska - specjalista ds. własności intelektualnej - aplikant rzecznikowski Gmach B, pok. 608
  (58) 348 66 33 justyna.pawlowska@pg.gda.pl
 • mgr Karolina Szambelan - samodzielny referent ds. informacji patentowej Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66, 348 66 31 karolina.szambelan@pg.gda.pl
 • współpraca - mgr inż. Damian Kuźniewski, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG​

MAPA

                          ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                

 

z
a
k
o
ń
c
z
o
n
e 


 


 

z
a
k
o
ń
c
z
o
n
e

wspieranie patentowania wynalazków  6 X - 5 XI 2014  do godz. 16:00  
NOWY KONKURS  Programu Patent PLUS        ///       UWAGA - nabór wniosków zamknięty
z
a
k
o
ń
c
z
o
n
e
 GŁOSOWANIE
European Inventor Award   2014    
                      
 "Popular Prize"    

                   oto WYGRANI      

 
Konkurs Głosowanie Składanie
wniosków 

 

Finał plebiscytu Polski Produkt Przyszłości
Stypendia
dla kobiet
naukowców
Nauka to wolność Polski
Produkt Przyszłości

Teraz Polska