Centrum Wspierania Innowacji PATLIB     - Informacja patentowa -        Politechnika Gdańska  -  Gmach B [10]  -  poziom 600  -  pok. 606, 608  -  +48 (58) 347 10 66  -  +48 (58) 348 66 33         


26 kwietnia 2015 - Światowym Dniem Własności Intelektualnej - 

patronat: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO  ✎ ✎ ✎           ✒✒   ✐  


POLECAMY
    PISMO UP RP                      10 t 10 t
 NUMER SPECJALNY             10 
     Numer 5/2013                        technologii
 
Interaktywną Mapę Klastrów         KONKURSY       OFERTĘ       AKTUALNOŚCI                        
 d od 04.05.2015 do 03.12.2015   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”Programu Inteligentny Rozwój.
 - Informacja patentowa -
nowe MATERIAŁY DOSTĘPNE JUŻ
↓↓

BIO-PATENTY
I PRZYSZŁOŚĆ BIOTECHNOLOGII
wybrana broszura

w Centrum Wspierania Innowacji PATLIB

   

Dziękujemy za uczestnictwo! 

   

   Patent w wersji cyfrowej -        seminarium  

Zakończony 8.05.2015

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków. Wskazane terminy mogą ulec zmianie. Szczegółowe daty naborów dostępne w osobnych komunikatach
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.     
             

L
A
U
R
E
A
T
K
A

V

E
 D.

 
LAUREATKA:
 Pani Joanna Ortyl i jej projekt dotyczący produkcjii sprzedaży związków chemicznych, pełniących rolę fotoinicjatorów

 Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja patentowa                         
 Politechnika Gdańska                                                                                                      

   Gmach B [10]- poziom 600                                                                                            
   pok. 606, 608                                                                                                                    

                                                                                                                                                
                                                                                      tel/fax: +48 (58) 347 10 66         
                                                                                             tel: +48 (58) 348 66 33         
                                                                                      e-mail: 
patent@pg.gda.pl           
   ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                                                                                     

 

      Rząd planuje przeznaczyć 25 mln euro na wsparcie                                                                              
 młodych programistów.                                                                                                                                       

   Pieniądze dostaną informatycy, którzy stworzą innowacyjne rozwiązania problemów,                           
   jakie są w kraju. --> Działanie E-pionier programu Polska Cyfrowa.                                                          

                           Start - Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowano w III kwartale br.                 
PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ
 WYNALAZCZĄ
Niedziela 19:20
 TVP1 polecamy - 
"Wiadomości Naukowe"
 

MAPA  
 
    Urząd  Patentowy RP        ogłasza kolejne    edycje  konkursów                   
       na rok 2015 
Inteligentny wózek inwalidzki     ZWYCIĘZCA 2014
projekt, który 
ma pomagać 
 Cyber-oko 
 wynalazek 2013 
zespółu prof. Czyżewskiego /ETI/PG/.          
Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
nr 183/2014/XXIII z 26 marca 2014 r.

  

                   INFORMUJEMY           o   obowiązującym   Regulaminie         

             zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej              


                                                             na Politechnice Gdańskiej.                 
 "W pracowni"             
             - I miejsce na film   
              w konkursie              UPRP 2014 

"W pracowni", autorów:  
               Piotr Pestka i MaciejPestka.
                        FILM laureat I nagrody 
                                 II edycji konkursu 
                    Urzędu Patentowego RP 
                   na krótki film promujący 
 ochronę własności intelektualnej.

Patent na..

sukces
konkurs UP RP
I miejsce 2013

                                 

  ZAPRASZAMY    nkrótki film - relację 

   z 10. Targów
  Techniki Pr
zemysłowej, Nauki i Innowacji

  TECHNICON- INNOWACJE 2014                        krótki film       do     POBRANIA         

 Informacja Patentowa


 Kwartalnik UP RP 

 1'151'15
 2'142'14
 3'143'14
 4'143'14

 
                                     

Zdjęcia
 z prezentacji certyfikatów
 dla laureatów
                    Red Dot  Award 2014

Wystawa Design PL  w serwisie internetowym
  Urzędu Patentowego  Rzeczypospolitej Polskiej   
 
 

BIERZ UDZIAŁ 

   

  

 
 

 

  promuj się  
   
 

 

Zadania Centrum Wspierania Innowacji:
 •    współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)
 •    należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.             

 

 BAZY dostępne on-line 

Dostęp on-line do ok. 80 mln dokumentów patentowych z całego świata (w tym skróty w jęz. angielskim opisów japońskich).

                                        Wynalazki i wzory użytkowe:

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenet

baza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI)
oraz innych krajów

PATENTSCOPE

baza WIPO – zasobna
w zgłoszenia
międzynarodowe
(od 1978 r.)

DepatisNET

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTO

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

European Patent Register

rejestr zgłoszeń patentowych
  i patentów EP

European Publication Server

baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP gromadzonych od 1978 r.

                            Wzory przemysłowe:

RCD - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Express

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                       Znaki towarowe:

CTM - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARIN

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

 

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
 nr 183/2014/XXIII z 26 marca 2014 r.
  

             INFORMUJEMY o obowiązującym

 nowym Regulaminie zarządzania
 i komercjalizacji własności intelektualnej
 na Politechnice Gdańskiej.

       
              Zachęcamy do zapoznania się
z Regulaminem.
    

 

 • mgr inż. Magdalena Leśnik - rzecznik patentowy Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66 magdalena.lesnik@pg.gda.pl
 • dr Justyna Pawłowska - specjalista ds. własności intelektualnej - aplikant rzecznikowski Gmach B, pok. 608
  (58) 348 66 33 justyna.pawlowska@pg.gda.pl
 • mgr Karolina Szambelan - samodzielny referent ds. informacji patentowej Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66, 348 66 31 karolina.szambelan@pg.gda.pl
 • współpraca - mgr inż. Damian Kuźniewski, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG​

MAPA

                          ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                

 

z
a
k
o
ń
c
z
o
n
e 


 


 

z
a
k
o
ń
c
z
o
n
e

wspieranie patentowania wynalazków  6 X - 5 XI 2014  do godz. 16:00  
NOWY KONKURS  Programu Patent PLUS        ///       UWAGA - nabór wniosków zamknięty
z
a
k
o
ń
c
z
o
n
e
 GŁOSOWANIE
European Inventor Award   2014    
                      
 "Popular Prize"    

                   oto WYGRANI      

 
Konkurs Głosowanie Składanie
wniosków 

 

Finał plebiscytu Polski Produkt Przyszłości
Stypendia
dla kobiet
naukowców
Nauka to wolność Polski
Produkt Przyszłości

Teraz Polska