Centrum Wspierania Innowacji PATLIB

 

ZAPRASZAMY na krótki film - relację 

 

 

 

 do 22 listopada

 promujący ochronę własności intelektualnej

 

POLECAMY  PISMO UP RP   NUMER SPECJALNY   Numer 5/2013 
Interaktywną Mapę Klastrów         KONKURSY       OFERTĘ       AKTUALNOŚCI

  do 17 listopada - II edycja konkursu

na informację medialną 
o ochronie własności przemysłowej

T
e
r
a
z

Teraz Polska

P
o
l
s
k
a

 


 
 
DO  07 listopada 
 WEŹ  UDZIAŁ       
k
o
n
i
e
c
 konkurs dla
 dziennikarzy
do 1.10
 

 do 3.09

 
 

 

  Werykikacja trwa    w DARBOVEN  IDEE GRANT      

 
   
  promuj się  

 

wspieranie patentowania wynalazków
 
6 X - 5 XI 2014 do godz. 16:00  
                    NOWY KONKURS
                    
Programu Patent PLUS
UWAGA - nabór wniosków zamknięty
 Informacja Patentowa 
 
                                       Kwartalnik UP RP          
 1'14     2'14 

Zdcia z prezentacji certyfikatów  dla laureatów Red Dot  Award 2014

Wystawa Design PL  w serwisie internetowym  Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej   
MAPA  Politechnika Gdańska
  Gmach B - poziom 600
  pok. 606, 608   
           
                                 tel/fax: +48 (58) 347 10 66                     
                                             +48 (58) 348 66 33
           
                                 e-mail: 
patent@pg.gda.pl 

                                                ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 

 

Premier przyznał nagrody wybitnym badaczom!  I NAGRODĘ otrzymał zespół   kierowany przez prof. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Naukowców nagrodzono za system Cyber-oko, służący do diagnozyi terapii osób pozostających w śpiączce.                 GRATULUJEMY!
Cyber-oko opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej zwyciężyło w krajowym konkursie "Wynalazek roku 2013".
 

 

PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ WYNALAZCZĄ
Niedziela 19:25 TVP1 polecamy  - nowy  program -"Wiadomości Naukowe"

poznaj innowacyjne rozwiązaniach, które z polskich laboratoriów trafiają na rynek!

Inteligentny wózek inwalidzki

     ZWYCIĘZCA 2014 - projekt,           który ma pomagać
Patent na sukces konkurs URZĘDU PATENTOWEGO RP I miejsce

 Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
nr 143/2013/XXIII z 11 grudnia 2013 r.
     INFORMUJEMY o obowiązującym Regulaminie
  zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej 
na Politechnice Gdańskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.
                      Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.
 
u
w
a
g
a

   - ZAMKNIĘTE                                         - zakończone               - zakończone              - zamknięty

GŁOSOWANIE
European Inventor Award 2014
 "Popular Prize"   

 
oto WY
GRANI  

 

Głosowanie

Finał plebiscytu

Składanie
wniosków
 

Polski Produkt Przyszłości

Konkurs  zostanie
rozstrzygnięty
:
do 1.09.2014 r.
 
 
 

 

 

     
Zadania Centrum Wspierania Innowacji:
 • współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)
 • należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

 

 Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki. 

    BAZY dostępne on-line    

Dostęp on-line do ok. 80 mln dokumentów patentowych z całego świata (w tym skróty w jęz. angielskim opisów japońskich).

Wynalazki i wzory użytkowe:

Bazy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Bazy danych UPRP

system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji

pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Bazy międzynarodowe

Espacenet

 

baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) oraz innych krajów

PATENTSCOPE

baza WIPO – zasobna w zgłoszenia międzynarodowe (od 1978 r.)

DepatisNET

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTO

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

European Patent Register

rejestr zgłoszeń patentowych  i patentów EP

European Publication Server

baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP gromadzonych od 1978 r.

Wzory przemysłowe:

RCD - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Express

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

Znaki towarowe:

CTM - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARIN

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

 

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.

 

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
 nr 143/2013/XXIII z 11 grudnia 2013 r.
  

             INFORMUJEMY    o obowiązującym

 nowym Regulaminie zarządzania
 i komercjalizacji własności intelektualnej
 na Politechnice Gdańskiej.

   Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.                      
 • mgr inż. Magdalena Leśnik - rzecznik patentowy Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66 magdalena.lesnik@pg.gda.pl
 • dr Justyna Pawłowska - starszy referent ds. własności intelektualnej - aplikant rzecznikowski Gmach B, pok. 608
  (58) 348 66 33 justyna.pawlowska@pg.gda.pl
 • mgr Karolina Szambelan - samodzielny referent ds. informacji patentowej Gmach B, pok. 606
  (58) 347 10 66, 348 66 31 karolina.szambelan@pg.gda.pl
 • współpraca - mgr inż. Damian Kuźniewski, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG​

 

MAPA

 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN