Informacja Patentowa
Politechnika Gdańska Gmach B [10]

Czym jest Informacja Patentowa, jak można ją wykorzystać?
Zapisz się na szkolenie!

Zapoznaj się z naszą ofertą, ofertą Informacji Patentowej.
 Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa - Politechnika Gdańska                                                                                                                                                                   
   Gmach B [10] - poziom 600                                                                                                    
   pok. 606, 608                                              
                                 tel/fax: +48 (58) 347 10 66 
                                                                                                              tel: +48 (58) 348 66 33                                                                                                           e-mail: patent@pg.gda.pl  
                                 MAPA
 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                                     Gmach B [10] od ul. Traugutta

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
                                  nr 258/XXIII/2015
                                  z 18 marca 2015 r.

  INFORMUJEMY  o  obowiązującym
  
Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
  własności intelektualnej 
na Politechnice Gdańskiej.

 

BEZPŁATNE ZESZYTY (TU NR 1) DOSTĘPNE SĄ
w Centrum Wspierania Innowacji  
 
Informacji Patentowej

P

O

L

E

C

A

M

Y
10  technologii,hnologii

                          które mogą zmienić
 
nasze życie 

 

       
 

      Każdy 26 kwietnia      
 to Światowy Dzień Własności   Intelektualnej, 
 to czas dyskusji na temat roli    własności intelektualnej 
 w promowaniu 
 innowacyjności i kreatywności. 
 

26 kwietnia zapraszamy do naszego

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB
na DZIEŃ OTWARTY już od 9.00!

            plakat z zaproszeniem              szczegółowo o DNIU OTWARTYM 

I> Inteligentny Rozwój  2016 
Nabór od 4 kwietnia 2016 r.

 

I> Zwiększenie skali komercjalizacji
na rynkach światowych
wyników badań naukowych
lub prac rozwojowych
polskich firm - nabór - II konkurs w ramach programu 
Nabór 18 kwietnia - 2 czerwca 2016 r.

 
 

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD
ogłąszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
ukierunkowane na na rozwijanie innowacyjnych produktów
oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.


Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki
w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI. 
 

P O L E C A M Y 

  KONKURSY  

   OFERTĘ  

  AKTULNOŚCI    

  Interaktywną Mapę Klastrów   

 

PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ WYNALAZCZĄ

"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"

Nagrody DesignEuropa

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) -
największa agencja ds. ochrony własności intelektualnej w UE -
ogłasza pierwszą edycję nagród DesignEuropa.

O nagrody mogą ubiegać się
firmy i osoby fizyczne posiadające ważny zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW).
ZWW to jednolite prawo własności intelektualnej zarządzane przez UHRW 
i ważne w całej UE-28.
Więcej informacji na stronie Urzędu Patentowego RP:
 Strona główna​ > Aktualności > ​Konkursy​             

 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 
 Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
. Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej. 1. Harmonogram konkursów NCBR na 2016 r.

  Harmonogram konkursów

   Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków. 
   - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   
   

         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy” 
 w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                            

 KONKURSY UP RP 2015 ROZSTRZYGNIĘTE


      
             

 

 Szanowni Państwo! 
 przedstawiamy: 
 Zwyciezców TARGÓW
 Technicon Innowacje                                                                             2015  

 Informacja Patentowa

NOWY
Kwartalnik UP RP      4'154'15   

3'153'15 2'152'15 1'151'15

2'142'14 3'143'14 4'144'14

                                     

 - uczestnictwo - Konkurs -
Konkurs otwarty dla projektantów, agencji,
firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum

projektowania w dziedzinie designu

Wystawa internetowa
                    Red Dot  Award 2011-2015


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej   

Zadania Centrum Wspierania Innowacji

 •    współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

 •    należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza,
w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.             

 BAZY dostępne on-line 

Dostęp on-line do ok. 90 mln dokumentów patentowych z całego świata.

                            WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej:
wynalazków, wzorów użytkowych,
znaków towarowych,
wzorów przemysłowych i zdobniczych
oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich
obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenetbaza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI)
oraz innych krajów

PATENTSCOPEbaza WIPO – zasobna 
w zgłoszenia
międzynarodowe
(od 1978 r.)

DepatisNETbaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTObaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

European Patent Registerrejestr zgłoszeń patentowych
i patentów EP

European Publication Serverbaza pełnych tekstów zgłoszeń
i opisów patentowych EP
gromadzonych
od 1978 r.

                            WZORY PRZEMYSŁOWE

RCD - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Expressbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                         ZNAKI TOWAROWE

CTM - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARINbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

Specjalista ds. własności intelektualnej, aplikant rzecznikowski

dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 608
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

Samodzielny referent ds. informacji patentowej

mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl

         ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 

na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

   -  INFORMACJA PATENTOWA

MAPA