Centrum Wspierania Innowacji PATLIB

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 258/XXIII/2015 
z 18 marca 2015 r.
 
INFORMUJEMY o obowiązującym nowym Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej. 
     


 

ZAPRASZAMY
DO ODWIEDZIN
 
MAPA
KONTAKT 

          Zadania            


Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie
i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza,
w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.

     ZASOBY   
 

  
 

Organizacje wspierające wynalazczość

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

 

 

ZAPRASZAMY
DO ODWIEDZIN !!!
  

 

MAPA