Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 258/XXIII/2015
z 18 marca 2015 r.
 
INFORMUJEMY
o obowiązującym nowym Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
                               własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej. 
     

          ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN    Centrum Wspierania Innowacji PATLIB
         na Politechnice Gdańskiej, specjalizującego się w
Informacji Patentowej                 

 
KONTAKT 
MAPA 
 

        Zadania            


Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie
i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza,
w środowisku akademickim oraz przemysłu
i gospodarki.

 

   ZASOBY   

 

 


 

 

   

Programy i inicjatywy 

wspierające 

 

 

 

poprzez 

 

 

wiedzę

i dofinan
sowanie

 

         Harmonogram konkursów  
                 

 

                     Program „Inteligentny rozwój”,


który w okresie 2014-2020 zastąpi „Innowacyjną gospodarkę” przyniesie biznesowi ponad 10 mld euro, w tym 8,6 mld euro z Unii.

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
 


Cel działania:
wsparcie MŚP
NA OCHRONĘ
PRAW
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJzakończenie naboru wniosków:
20 stycznia 2017 r.


Rodzaje kosztów
 podlegających dofinansowaniu                                                                                             


                                     - strony 6 i 7 prezentacji.                                                                
 Szybka ścieżka do innowacji
(Fast Track to Innovation - FTI)

Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji!

 

Portal Uczestnika FTI  
oraz innych programów Horyzont 2020

 

 
 

Innowacyjni - Dobre praktyki
 
Prawa własności intelektualnej Innowacyjność UE  Programy Regionalne

                         

 
 
 

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

 

 

Politechnika Gdańska
Gmach B - poziom 600
                        pok. 606, 608

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
             +48 (58) 348 66 33
e-mail: patent@pg.gda.pl

MAPA