Centrum Wspierania Innowacji PATLIB

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN


MAPA

KONTAKT 

     ZADANIA    

 


Głównym naszym zadaniem
jest upowszechnianie
i dostarczanie

informacji patentowej

dla potrzeb
regionu Pomorza,
w środowisku akademickim
 oraz
przemysłu
           i gospodarki.                  

 ZASOBY    

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 258/XXIII/2015 

                                                           z 18 marca 2015 r.
 

INFORMUJEMY

                      o obowiązującym nowym Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
                                                   własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej. 
     

 

PORTALE    INTERNETOWE    I    CZASOPISMA

PORTALE INTERNETOWE

CZASOPISMA

NUMER 
SPECJALNY
KWARTALNIK
URZĘDU PATENTOWEGO RP

NOWY
NUMER 

 

         Mapa 
 klastrów w Polsce 
      - PARP prezentuje 

 

 

Interaktywna Mapa Klastrów

Numer 5/2013informacja o numerach archiwalnych
 
DWUTYGODNIK
FEDERACJI SNT NOT
 

 


Dwutygodnik Federacji SNT NOT

 

(www.not.org.pl)

Horyzont 2020 - NOWE WSPARCIE
100 mln euro dla innowacji z dużymi szansami komercjalizacji.

     

                                                                                                                                                            

ORGANIZACJE    WPIERAJĄCE    WYNALAZCZOŚĆ

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Polish Patent Office 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polish Chamber of Patent Attorneys