Patent

 

nr Pat 222593

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych"  

twórcą jest: dr inż. Krzysztof Suchocki

  dokument patentowy nr Pat 222593
(WETI)
         

Patent

 

nr Pat 222601

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych"  

twórcą jest: dr inż. Krzysztof Suchocki

  dokument patentowy nr Pat 222601
(WETI)
         

Patent

 

nr Pat 222608

na wynalazek pt. "Sposób pomiaru ugięcia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza budowlanych"  

twórcami są: dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG
                      mgr inż. Karol Daliga
                      prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz

  dokument patentowy nr Pat 222608
(WILiŚ)
         

Patent

 

nr Pat 222611

na wynalazek pt. "Sposób doboru uszczelnień do wału obrotowego, zwłaszcza uszczelek oraz urządzenie do realizacji tego sposobu"

 

twórcami są: dr hab. inż. Leszek Osiecki
                      Kamil Łoś
                      Marek M. Maciejewski
                      Adam Lipski

  dokument patentowy nr Pat 222611
(WM)
         

Patent

 

nr Pat 222617

na wynalazek pt. "Foliowe łożysko ślizgowe poprzeczne, smarowane wodą, zwłaszcza do okrętowych wałów śrubowych, turbin wodnych i pomp wody"  

twórcą jest: dr inż. Artur Olszewski

  dokument patentowy nr Pat 222617
(WM)
         

Patent

 

nr Pat 222739

na wynalazek pt. "Kompozycja chitozanowa i sposób wytwarzania hydrożelowej membrany chitozanowej"  

twórcami sądr inż. Grzegorz Gorczyca
                      dr inż. Robert Tylingo
                      dr inż. Piotr Szweda
                      prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
                      prof. dr hab. inż. Maria Teresa Sadowska profesor emeritus PG
                      dr inż. Magdalena M. Zalewska

  dokument patentowy nr Pat 222739
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 222850

na wynalazek pt. "Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice DS-CDMA"  

twórcą jest: dr inż. Jarosław Sadowski

  dokument patentowy nr Pat 222850
(WETI)
         

Patent

 

nr Pat 223188

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi"  

twórcami sąWitold Dytrych
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                      Anna Cybula
                      Anna Gołąbiewska
                      dr inż. Ewelina Grabowska
                      mgr inż. Joanna Reszczyńska
                      dr inż. Marek Klein
                      mgr inż. Michał Nischk

  dokument patentowy nr Pat 223188
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 223134

na wynalazek pt. "Sposób poprawy zrozumiałości mowy w wielokanałowym sygnale multimedialnym, zwłaszcza wizyjno-fonicznym i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami sąmgr inż. Kuba Łopatka
                      prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

  dokument patentowy nr Pat 223134
(WETI)
         

Patent

 

nr Pat 223226

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów"  

twórcami są: dr inż. Justyna Kucińska-Lipka
                      prof. dr hab. inż. Helena Janik
                      dr inż. Iwona Gibas
                      Andrzej Stelmasik
                      Michał Janowicz

 dokument patentowy nr Pat 223226
(WCh)