Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Centrum Wspierania Innowacji PATLIB


Czym jest  Informacja Patentowa? Jak można ją wykorzystać?   Zapisz się na szkolenie dzwoniąc na numer   +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348 66 33   ...

Archiwum CWI PATLIB Archiwum CWI PATLIB


Archiwum CWI PATLIB   Każdy 26 kwietnia        to Światowy Dzień Własności Intelektualnej,   to czas dyskusji na temat roli własności intelektualnej    w promowaniu  ...

Programy i inicjatywy wspierające poprzez wiedzę i dofinansowanie Programy i inicjatywy wspierające poprzez wiedzę i dofinansowanie


Czym jest  Informacja Patentowa? Jak można ją wykorzystać?   Zapisz się na szkolenie dzwoniąc na numer   +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348 66 33   ...

Ulga podatkowa na B+R + dotacje na B+R na przykładzie „Szybkiej ścieżki” NCBiR Ulga podatkowa na B+R + dotacje na B+R na przykładzie „Szybkiej ścieżki” NCBiR


Nowe ulgi podatkowe oraz dotacje na B+R na przykładzie „Szybkiej ścieżki” NCBiR Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza...

Działanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Działanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych


Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.  zgłoszenia z...

alfa SCHOOL - bezpłatne warsztaty z komercjalizacji alfa SCHOOL - bezpłatne warsztaty z komercjalizacji


alfa SCHOOL - bezpłatne warsztaty z komercjalizacji Bezpłatne warsztaty dla naukowców i innowatorów z całego kraju!  Piąta edycja alfa SCHOOl odbędzie się 23 i 24 lutego , na Pomorzu - w...

Centrum Wspierania Innowacji-Bazy Centrum Wspierania Innowacji-Bazy


Czym jest  Informacja Patentowa? Jak można ją wykorzystać?   Zapisz się na szkolenie dzwoniąc na numer   +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348 66 33   ...

Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2017 Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2017


Urząd Patentowy, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu    dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador...

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB www Centrum Wspierania Innowacji PATLIB www


adres strony www: http://zrp.pg.edu.pl/centrum-wspierania-innowacji                   Czym jest  Informacja Patentowa? Jak można ją wykorzystać?   Zapisz...

Pracownicy Zespołu Pracownicy Zespołu


Koordynator Zespołu, Rzecznik patentowy mgr Małgorzata Kluczyk Gmach B, pok. 608 (58) 348 61 80 malgorzata.kluczyk@pg.gda.pl   Pełnomocnik ds. Gospodarki Innowacyjnej, Rzecznik patentowy ...

Formularze Formularze


Druk zgłoszenia projektu wynalazczego Druk zgłoszenia rozwiązania innowacyjnego Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie projektu wynalazczego Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie...

Patent

 

nr Pat 220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

    dokument patentowy nr Pat 220973
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"

 

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                      prof. dr hab. Józef Synowiecki
                      mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                      mgr inż. Olga Pietrow
                      mgr inż. Anna Panek

    dokument patentowy nr Pat 220977
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"

 

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                      mgr inż. Bogumił Porala
                      dr hab. inż. Lech Rowiński

    dokument patentowy nr Pat 220985
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221064

na wynalazek pt. "Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński
                      mgr inż. Bogumił Porala                      

  dokument patentowy nr Pat 221064
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221088

na wynalazek pt. "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków, zwłaszcza mieszkalnych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                      mgr inż. Michał Modzelewski
                      dr inż. Robert Matysko
                      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński                  
                      Katarzyna Bogucka

  dokument patentowy nr Pat 221088
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 221137

na wynalazek pt. "Pasmowo-przepustowy filtr mikrofalowy"  

twórcami są: dr inż. Łukasz Szydłowski
                      dr inż. Adam Lamęcki
                      prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  dokument patentowy nr Pat 221137
(WETI)