Informacja Patentowa                
Politechnika Gdańska Gmach B [10]

Czym jest Informacja Patentowa, jak można ją wykorzystać?
Zapisz się na szkolenie dzwoniąc na numer  
+48 (58) 347 10 66 
Zapoznaj się z naszą ofertą, ofertą Informacji Patentowej.
 Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa - Politechnika Gdańska                                                                                                                                                                   
   Gmach B [10] - poziom 600                                                                                                    
   pok. 606, 608                                              
                                 tel/fax: +48 (58) 347 10 66 
                                                                                                              tel: +48 (58) 348 66 33                                                                                                          e-mail: patent@pg.gda.pl  
             MAPA
 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                                         Gmach B [10] od ul. Traugutta

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
                                  nr 258/XXIII/2015
                                  z 18 marca 2015 r.

  INFORMUJEMY  o  obowiązującym
  
Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
  własności intelektualnej 
na Politechnice Gdańskiej.

BEZPŁATNE ZESZYTY (TU NR 1) DOSTĘPNE SĄ
w Centrum Wspierania Innowacji  
 
Informacji Patentowej

P

O

L

E

C

A

M

          Y          
10  technologii,hnologii

                          które mogą zmienić
 
nasze życie 

       

1_J_logo_UPRP_plNOWY KWARTALNIK UPRP
I> NOWY KWARTALNIK UPRP                                          

 

Biała Księga Innowacji 

to rządowy dokument ułatwiającybiznesowi nowatorską działalność.
Proponuje m.in. zwiększenie ulgi
na badania i rozwój. Białą Księgę
Innowacji przygotowało Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
zlecenie Rady ds. Innowacyjności,
która koordynuje realizowaną
przez rząd politykę innowacyjności.

 

   
closertopeople.com-
zgłoś swój projekt poprzez platformę

to szansa na międzynarodową promocję
dla polskich, nowatorskich projektów

Jeśli jestes twórcą
nowatorskiego projektu
naukowo-technologicznego.Okładka artykułu


 Nabór projektów trwa do
31 grudnia br. 


W ramach wygranej wchodzi też
doradztwo biznesowe.

------------------- * ------------------- 

więcej informacji: zrp.pg.edu.pl/aktualnosci/

   
"Student-Wynalazca" - edycja VIII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca"

Konkurs jest adresowany do:
studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

 Nabór projektów trwa
od 21.11.2016
do 15.01.2017 

Okładka artykułu
------------------- * ------------------- 

więcej informacji: zrp.pg.edu.pl/aktualnosci/

 

 

 

 

 

 P O L E C A M Y 

  KONKURSY  

   OFERTĘ  

  AKTULNOŚCI    

  Interaktywną Mapę Klastrów   

 

PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ WYNALAZCZĄ

"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"
 

     

Szanowni Państwo!  

informujemy, że w tym roku Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE  nie odbędą się. Organizator odstąpilł w tym roku od organizacji tego projektu. Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie, pozwala sobie liczyć na kontynuację, realizując kolejne ich edycje.       

TECHNICON-INNOWACJE 2016 targi odwołane
12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
23.11-24.11.2016

tymczasem
 przedstawiamy: 
 Zwyciezców TARGÓW
 
Technicon Innowacje                                                                             2015 

 

 


Nagrody DesignEuropa

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) -
największa agencja ds. ochrony własności intelektualnej w UE -
ogłasza pierwszą edycję nagród DesignEuropa.

O nagrody mogą ubiegać się
firmy i osoby fizyczne posiadające ważny zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW).
ZWW to jednolite prawo własności intelektualnej zarządzane przez UHRW 
i ważne w całej UE-28.
Więcej informacji na stronie Urzędu Patentowego RP:
 Strona główna​ > Aktualności > ​Konkursy​             

 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 
 Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
. Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.


  1. Harmonogram konkursów NCBR na 2016 r.
    Harmonogram konkursów
     Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków. 
     - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   

 

 Naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, 

 ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG. 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: 
 

https://osf.opi.org.pl 
 od 16 sierpnia  do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00). 

Okładka artykułu

 

         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy” 
 w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                            

 KONKURSY UP RP 2015 ROZSTRZYGNIĘTE


      
             

 Każdy 26 kwietnia      
 to Światowy Dzień Własności   Intelektualnej, 
 to czas dyskusji na temat roli    własności intelektualnej 
 w promowaniu 
 innowacyjności i kreatywności. 
  

 Informacja Patentowa

NOWY
Kwartalnik UP RP      1'161'16   

3'153'15 2'152'15 1'151'15

2'142'14 3'143'14 4'144'14

                                     

 - uczestnictwo - Konkurs -
Konkurs otwarty dla projektantów, agencji,
firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum

projektowania w dziedzinie designu

Wystawa internetowa
                    Red Dot  Award 2011-2015


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej   

Zadania Centrum Wspierania Innowacji

  •    współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

  •    należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza,
w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.             

 BAZY dostępne on-line 

Dostęp on-line do ok. 90 mln dokumentów patentowych z całego świata.

                            WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej:
wynalazków, wzorów użytkowych,
znaków towarowych,
wzorów przemysłowych i zdobniczych
oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich
obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenetbaza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI)
oraz innych krajów

PATENTSCOPEbaza WIPO – zasobna 
w zgłoszenia
międzynarodowe
(od 1978 r.)

DepatisNETbaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTObaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

European Patent Registerrejestr zgłoszeń patentowych
i patentów EP

European Publication Serverbaza pełnych tekstów zgłoszeń
i opisów patentowych EP
gromadzonych
od 1978 r.

                            WZORY PRZEMYSŁOWE

RCD - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Expressbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                         ZNAKI TOWAROWE

CTM - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARINbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

 

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

 

Rzecznik patentowy

dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 608
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

 

Samodzielny referent ds. informacji patentowej

mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl

   -->  INFORMACJA PATENTOWA  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

  MAPA
Gmach B [10] od ul. Traugutta